Scroll Top

弗里戈运输

冷冻食品运到欧洲和中东国家的通过合同FRIGO车辆。
FRIGO运输交通的道路上进行的,在地图上所需的国际商会国际贸易术语解释通则条件与土耳其和国外代理合作。

 

 

 

 

Reçine bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR10AFR10B