Uluslararası Lojistik Terimler

FCL: Dolu conteyner
LCL: Parsiyel conteyner
HBL: House bill of lading-Ara konşimento
MBL: Master bill of lading-Ana conşimento
Air Consignment Note: Hava konşimentosu
Airport Of Arival: Varış hava limanı
Airport Of Departure:  Kalkış hava limanı
Airway Bill: Hava konşimentosu
Booking: Rezervasyon
Breaking Bulk: Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage: Broker (simsal)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
Bulk: Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
C/D:  Cash against documents (Vesaik mükabili)
C.I.F: Malın bedeli,sigorta ve navlun
Carriage: Taşıma,Naliye
Carrier: Taşıyıcı
Certificate Of Origin: Menşei şahadatnamesi
Charge: Masraf,harç,ücret
Chargeable Weight: Ücrete tabi ağırlık
Commodity Rates: Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Consignee: Kendine mal gönderilen
Consignment: Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
Consolidator: IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Current Rates: Cari fiyatları
Customs Broker: Gümrük komisyoncusu
Costoms Clearance: Gümrükleme, gümrükten çekme
Custums Deklaration: Gümrük beyannamesi
Demurrage: Demoraj
DEP: Departure (hareket saati)
DES: Gemide teslim
DEQ: Rıhtımda teslim
Dispatch Money: Dispek ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
E.T.A: geminin tahmini varış zamanı
E.T.C.: Muhtemel iş bitirme süresi
Ex Ship: Gemiden teslim
EXW: iş yerinden teslim
F.A.S: Free on aircraft (uçakta teslim)
F.O.B: free on board (gemide teslim)
Force Majeure: Mücbir sebep
F.O.T: free on truck (klamyonda teslim) Handling: Yükleme işlemleri
I.C.C: İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler Landing charges: Boşaltma masrafları
L/C: Letter of credit (Akreditif) L.S&D charges(Landin,.storage and delivery charges):Boşaltma,depolama ve teslimat harçları.
Main port: Ana liman
Shipment: Sevkiyat
Surcharge: Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
Thru B/L: Tek konşimento
Trace: Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
W/M(Weight or measurement): Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması